na domovskou stránku banner
logolink OPVK

O projektu

Obsahem projektu je proces inovace studijního programu Ekonomika a Management (EM) Ekonomické fakulty TUL, která zahrnuje modularizaci a inovaci předmětů. Součástí inovace předmětů je zařazení nových didaktických metod, zejména tvorba e-learningové podpory pokročilé úrovně. Součástí projektu je zároveň zavedení systémů monitoringu potřeb trhu práce a vnitřního hodnocení.

Základními cíli jsou inovace programu EM formou modularizace navazujícího studia v prezenční i kombinované formě, obsahová i formální inovace cca 60 předmětů (z toho cca 20 v aj) a tvorba cca 5 předmětů nových. Doplňkově vzniknou systémy monitoringu potřeb trhu práce a hodnocení vnitřní kvality.

Aktuality

 

17.jpg
21.jpg
22.jpg
spodek